Để phân biệt 4 chất rắn: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O đựng trong 4 lọ riêng biệt, người ta đã sử dụng:

A.

H2O và dung dịch NaOH.

B.

Giấy quỳ tím tẩm ướt và H2SO4 đặc.

C.

Dung dịch NaOH và dung dịch phenolphtalein.

D.

H2O và dung dịch HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2O và dung dịch HCl.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...