Để phân biệt 3 khí NH3, H2S và NO2 ta có thể dùng:

A.

Giấy quỳ tím.

B.

Giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2.

C.

Giấy quỳ tím và giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2.

D.

Giấy lọc tẩm dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giấy quỳ tím và giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...