Để phân biệt 3 khí NH3, H2S và NO2 ta có thể dùng:

A.

Giấy quỳ tím.

B.

Giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2.

C.

Giấy quỳ tím và giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2.

D.

Giấy lọc tẩm dung dịch NaOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...