Để pha được 1 lít dung dịch hỗn hợp: Na2SO4 0,03M, K2SO4 0,02M, KCl 0,06M người ta đã lấy lượng các muối như sau:

A.

5,68 gam Na2SO4 và 5,96 gam KCl.

B.

3,48 gam K2SO4 và 2,755 gam NaCl.

C.

8,70 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl.

D.

3,48 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

8,70 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl.

Dung dịch cần pha chế có số mol các ion:

nNa+= 0,06 mol mNa+ = 1,38 (g).

nCl = 0,06 mol  mCl = 2,13 (g).

mNaCl = 3,51 (g)

nK+= 0,04 + 0,06 = 0,1 mol  mK+ = 3,9 (g).

= 0,03 + 0,02 = 0,05 mol = 4,8 (g).

= 8,7 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...