Để pha được 1 lít dung dịch hỗn hợp: Na2SO4 0,03M, K2SO4 0,02M, KCl 0,06M người ta đã lấy lượng các muối như sau:

A.

5,68 gam Na2SO4 và 5,96 gam KCl.

B.

3,48 gam K2SO4 và 2,755 gam NaCl.

C.

8,70 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl.

D.

3,48 gam K2SO4 và 3,51 gam NaCl.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...