Để ổn định và phát triển chăn nuôi cần bảo đảm tốt điều kiện nào?

A.

Nguồn thức ăn cho chăn nuôi.

B.

Dịch vụ thú ý và giống.

C.

Thị trường tiêu thụ và chế biến sản phẩm.

D.

Nguồn thức ăn cho chăn nuôi và dịch vụ thú ý và giống hoặc thị trường tiêu thụ và chế biến sản phẩm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...