Để nhìn vật ở xa vô cực:

I. Mắt không tật, không điều tiết.

II. Mắt cận thị, không điều tiết.

III. Mắt viễn thị, có điều tiết.

IV. Mắt viễn thị, không điều tiết.

V. Mắt cận thị, có điều tiết.

Điều nào ở trên là đúng?

A.

I.

B.

I, II, và III.

C.

I và III.

D.

I, IV, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I và III.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...