Để nhận ra ion  trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với:

A.

Dung dịch H2SO4 loãng.

B.

Kim loại Cu và dung dịch Na2SO4.

C.

Kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng.

D.

Kim loại Cu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng.

3Cu + 8H+ + 2  3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

Dung dịch thu được sau phản ứng có màu xanh (Cu2+) và khí không màu, hoá nâu trong không khí (NO).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...