Để nhận ra ba chất ở dạng bột là Fe, Al và Al2O3 đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn chỉ cần một thuốc thử là:

A.

H2O.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch NH3.

D.

Dung dịch HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch NaOH.

- Fe: Không tan trong dung dịch NaOH.

- Al: Tan và có sủi bọt khí thoát ra:

2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2

- Al2O3: Tan trong dung dịch NaOH:

Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...