Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4  loãng và đun nóng, bởi vì:

A.

tạo ra khí có màu nâu.

B.

tạo ra dung dịch có màuvàng.

C.

tạo ra kết tủa có màu vàng.

D.

tạo ra khí không màu hóa nâu trong khôngkhí.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tạo ra khí không màu hóa nâu trong khôngkhí.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...