Để nhận biết ion người ta thường dùng kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng đun nóng vì:

A.

Tạo ra khí có màu nâu.

B.

Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

C.

Tạo ra dung dịch có màu vàng.

D.

Tạo ra kết tủa có màu vàng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tạo ra khí không màu, hoá nâu trong không khí.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...