Để nhận biết dung dịch FeSO4 và Fe2(SO4)3 ta cần dùng thuốc thử là:

A.

Dung dịch AgNO3.

B.

Dung dịch KMnO4/H+.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch AgNOhoặc dung dịch KMnO4/Hhoặc dung dịch NaOH.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...