Để nhận biết dung dịch các chất: glixin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?

A.

Dùng quỳ tím, dùng dung dịch iot.

B.

Dùng dung dịch iot, dùng dung dịch HNO3.

C.

Dùng quỳ tím, dùng dung dịch HNO3.

D.

Dùng Cu(OH)2, dùng dung dịch HNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dùng dung dịch iot, dùng dung dịch HNO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...