Để nhận biết các dung dịch FeCl3, CuSO4, AlCl3, ZnSO4, NaCl cần dùng:

A.

Dung dịch NaOH, dung dịch NH3

B.

Dung dịch Ba(OH)2.

C.

Chỉ cần dung dịch NH3.

D.

Dung dịch NaOH hoặc dung dịch NH3 hoặcdung dịch Ba(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dung dịch NaOH hoặc dung dịch NH3 hoặcdung dịch Ba(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...