Để nhận biết ba dung dịch rất loãng CuSO4, AlCl3, ZnSO4 chỉ cần dùng:

A.

BaCl2.

B.

AgNO3.

C.

NaOH.

D.

NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

NH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...