Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ ta có thể tiến hành theo các trình tự nào sau đây?

A.

Hòa tan vào nước, dùng vài giọt dung dịch H2SO4, đun nóng, dùng dung dịch AgNO3/NH3.

B.

Hòa tan vào nước, dùng iot.

C.

Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng, dùng dung dịch AgNO3/NH3.

D.

Dùng iot, dùng dung dịch AgNO3/NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hòa tan vào nước, dùng iot.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...