Để nhận biết 2 muối NaNO3 và NaHSO4 có thể dùng:

A.

BaCl2.

B.

Cu và H2SO4.

C.

Zn.

D.

BaCl2, Cu, H2SO4 và Zn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

BaCl2, Cu, H2SO4 và Zn.

Zn + 2NaHSO4 ZnSO4 + Na2SO4 + H2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...