Để nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh vật người ta dựa vào:

A.

các hóa thạch.

B.

di tích của sinh vật trong các thời đại trước đã để lại trong lớp đất đá.

C.

sự phân bố đa dạng của các loài động thực vật ngày nay.

D.

các hóa thạch và di tích của sinh vật trong các thời đại trước đã để lại trong lớp đất đá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

các hóa thạch và di tích của sinh vật trong các thời đại trước đã để lại trong lớp đất đá.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...