Để ném thẳng đứng một vật khối lượng 2kg từ mặt đất lên cao, người ta cung cấp cho vật một động năng bằng 100J. Vật đạt đến độ cao 

A.

≈ 100m.

B.

≈ 50m.

C.

≈ 20m.

D.

≈ 5m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

≈ 5m.

Theo biểu thức động năng: Wđ

Ta lại có: v2 = 2gh Wđ = = mgh

Độ cao vật đạt được h = ≈ 5m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...