Để nâng một vật lên cao 10m với vận tốc không đổi người ta phải thực hiện một công bằng 6000J. Vật đó có khối lượng bằng bao nhiêu:

A.

≈ 6 kg.

B.

≈ 6 kG.

C.

≈ 60 kg.

D.

≈ 60 kG.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 4 các định luật bảo toàn - vật lý 10 có lời giải - 40 phút

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...