Để mạch dao động điện từ tự do LC có chu kỳ dao động giảm một nửa cần phải:

A.

Ghép thêm tụ có điện dung C nối tiếp với tụ C ban đầu.

B.

Ghép thêm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L song song với cuộn dây ban đầu.

C.

Ghép thêm tụ có điện dung C song song với tụ C ban đầu.

D.

Thay tụ bằng một tụ khác có điện dung bằng một phần tư điện dung của tụ C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay tụ bằng một tụ khác có điện dung bằng một phần tư điện dung của tụ C.

Để mạch dao động điện từ tự do LC có chu kỳ dao động giảm một nửa cần phải thay tụ bằng một tụ khác có điện dung bằng một phần tư điện dung của tụ C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...