Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì có thể dùng cách nào sau đây?

A.

Đốt nóng loại thủy ngân này và hòa tan sản phẩm bằng dung dịch axit HCl.

B.

Hòa tan loại thủy ngân này trong dung dịch axit HNO3 loãng (dư), rồi điện phân dung dịch.

C.

Khuấy loại thủy ngân này trong dung dịch H2SO4 loãng, dư rồi lọc dung dịch.

D.

Hòa tan loại thủy ngân này trong dung dịch HCl dư.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...