Để kiểm chứng hiệu ứng Đốp-ple, người ta bố trí trên một đường ray thẳng một nguồn âm chuyển động đều với tốc độ 30 m/s, phát ra âm với tần số xác định và một máy thu âm đứng yên. Biêt âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Khi nguồn âm lại gần thì máy thu đo được tần số âm là 740 Hz. Khi nguồn âm ra xa thì máy thu đo được tần số âm là:

A.

820 Hz.

B.

560 Hz.

C.

620 Hz.

D.

780 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

620 Hz.

Khi nguồn âm chuyển động lại gần máy thu: f1 = f0

Khi nguồn âm chuyển động ra xa máy thu: f2 = f0

= f2 = f1 = 740 Hz = 620 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...