Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào?

A.

Ba.

B.

Na.

C.

Fe.

D.

Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...