Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại  

A.

A: Ba.         

B.

B: Fe

C.

C: Na.               

D.

D: .  K.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dựa vào dãy điện hóa kim loại, các kim loại từ Mg đến trước Cu đều có thể đẩy img1ra khỏi muối trong dung dịch của nó.  

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...