Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO, Fe3O4 cần 0,56 lít H2 (ở đktc). Nếu cũng khử hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO2 thu được khi cho qua 1 lít dung dịch nước vôi trong 0,02M thì khối lượng kết tủa sinh ra là:

A.

1,0 gam.

B.

2,0 gam.

C.

1,5 gam.

D.

2,5 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,5 gam.

Đặt số mol CuO = x; số mol Fe3O4 = y mol

Nếu khử bằng H2: H2 + [O]  H2O

 Số mol [O] trong oxit bị khử = số mol H2 = x + 4y = 0,025 mol.

Nếu khử bằng CO: CO + [O]  CO2

 Số mol CO2 = số mol [O] = 0,025 mol.

Số mol Ca(OH)2 = 0,02 mol.

T = Số CO2 : số mol Ca(OH)2 = 1,25  1 < T < 2  Tạo 2 muối:

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3↓ + H2O

x                x            x

Ca(OH)2 + 2CO2  Ca(HCO3)2

y                2y

 khối lượng CaCO3 = 100x = 1,5g.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...