Để khử hoàn toàn 32 (gam) một oxit kim loại cần dùng 8,96 (lít) H2 (đktc). Kim loại M là:

A.

Mg.

B.

Cu.

C.

Fe.

D.

Cr.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cu.

= = 0,4 (mol)

M2On  +  nH2 2M + nH2O

0,4/n      0,4

 (2M + 16n).0,4/n = 32  M = 32n  n = 2 và M = 64 (Cu).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...