Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO ( đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là:

A.

28 gam

B.

26 gam

C.

22 gam

D.

24 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

áp dng đnh lut bo toàn khi lưng ta có: 30+0,25.28=mhh+0,25.44, mhh= 26(g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...