Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 2,24 lít CO (đktc). Khối lượng Fe thu được là:

A.

15 gam.

B.

16 gam.

C.

18 gam.

D.

20 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

16 gam.

nO trong hỗn hợp = nCO = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

mO = 16.0,1 = 1,6 (g) mFe = 17,6 − 1,6 = 16 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...