Để khử hết lượng  trong dung dịch, đã phải dùng đến 0,65g Zn. Lượng Au kim loại sinh ra từ phản ứng này bằng:

A.

0,985g.

B.

1,970g.

C.

2,955g.

D.

3,940g.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...