Để khử 30 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lít CO (đktc). Khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng là:

A.

28 (gam).

B.

26 (gam).

C.

24 (gam).

D.

20 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

26 (gam).

nCO = = 0,25 (mol).

mCR sau phản ứng = mCR trước phản ứng − 16.nCO phản ứng = 30 − 16.0,25 = 26 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...