Để khơi mào cho phản ứng giữa Al và Fe2O3 người ta thường dùng hóa chất nào sau đây?

A.

Dải Mg.

B.

Bột C.

C.

V2O5.

D.

H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dải Mg.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...