Để khai phá và giữ gìn vùng đất Cà Mau, cha ông ta đã được nung đúc bằng tinh thần gì?

A.

Tinh thần thượng võ

B.

Tinh thần đoàn kết

C.

Tinh thần chiến đấu

D.

Tinh thần đồng đội

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...