Để khắc phục hiện tượng bất thụ trong lai xa, người ta thường dùng phương pháp

A.

đa bội hóa cơ thể lai xa, tạo thể song nhị bội.

B.

thụ tinh nhân tạo ở động vật.

C.

thụ phấn bằng phấn hoa hỗn hợp ở thực vật.

D.

nhân giống vô tính ở cả động vật và thực vật.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...