Để khắc phục hiện tượng bất thụ trong lai xa, người ta thường dùng phương pháp

A.

đa bội hóa cơ thể lai xa, tạo thể song nhị bội.

B.

thụ tinh nhân tạo ở động vật.

C.

thụ phấn bằng phấn hoa hỗn hợp ở thực vật.

D.

nhân giống vô tính ở cả động vật và thực vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Khi lai xa giữa 2 loài A có bộ NST lưỡng bội là 2nA và loài B có bộ NST lưỡng bội là 2nB, cây lai F1 có bộ NST đơn bội n = nA + nB sẽ bị bất thụ do không tồn tại cặp NST tương đồng. Do vậy cây lai F1 được đa bội hóa, tạo thể song nhị bội hữu thụ có bộ NST lưỡng bội 2n = 2nA + 2nB.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...