Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục tiêu chung gì?

A.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

B.

Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Béc-lin.

C.

Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục tiêu chung là: Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...