Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục tiêu chung gì?

A.

Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

B.

Hồng quân Liên Xô nhanh chóng tấn công vào tận sào huyệt của phát xít Đức ở Béc-lin.

C.

Sử dụng bom nguyên tử để tiêu diệt phát xít Nhật.

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Để kết thúc chiến tranh ở châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương, ba cường quốc đã thống nhất mục tiêu chung là: Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...