Để hòa tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại M cần dùng 300ml dung dịch HCl 1M. Công thức oxit kim loại M là:

A.

MgO.

B.

CuO.

C.

Fe2O3.

D.

Fe3O4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe2O3.

MxOy     +   2yHCl → xMCl2y/x + yH2O
Mx+16y        73y                              (g)
8                 10,36                            (g)

Ta suy ra  (Mx+16y).10,36 = 8.73y  → Mx = 112/3y

Kim loại M có thể có các hóa trị là 1, 2, 3, 4.

Hóa trị của M

1

2

3

4

x

2

1

2

1

y

1

1

3

2

M

18,67

37,33

56 (Fe)

74,67

Vậy công thức oxit là Fe2O3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...