Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó cần vừa đủ 400 (ml) dung dịch HCl 1M. Kim loại R là:

A.

Ba.

B.

Ca.

C.

Be.

D.

Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

R +2HCl → RCl2 + H2

RO+2HCl → RCl2+ H2O

Gọi số mol của R là x và số mol của RO là y

ta có x+y = nH2=0,2 mol

 mhỗn hợp= Rx + Ry+16y = 6,4  R(x+y)+16y = 6,4 0,2 R + 16y = 6,4   0,2 = 6,4-16y

Mặt khác x+y= 0,2   0<y<0,2    3,2<6,4-16y<6,4 hay 3,2<0,2R<6,4  16<R<32

Trong các nguyên tố trên chỉ có Mg là phù hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...