Để hai vectơ  = (m ; 2 ; 3) và  = (1 ; n ; 2) cùng phương, ta phải có:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  và  cùng phương ⇔ m : 2 : 3 = 1 : n : 2

                                 ⇔ 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...