Để hai sóng phát từ hai nguồn đồng bộ, khi gặp nhau tại một điểm trong một môi trường có tác dụng tăng cường nhau thì hiệu quang trình của chúng phải bằng:

A.

Một số nguyên lần bước sóng.

B.

Một số nguyên lần nửa bước sóng.

C.

Một số chẵn lần bước sóng.

D.

Một số lẻ lần bước sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Một số nguyên lần bước sóng.

Hai nguồn đồng bộ nghĩa là 2 nguồn cùng pha, Khi gặp nhau tại một điểm trong một môi trường có tác dụng tăng cường nhau (dao động với biên độ cực đại).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...