Để hai sóng kết hợp giao thoa triệt tiêu nhau thì chúng phải có:

A.

Cùng biên độ, hiệu lộ trình bằng số nguyên lần nửa bước sóng.

B.

Cùng biên độ, hiệu lộ trình bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

C.

Hiệu lộ trình bằng một số nguyên lần bước sóng.

D.

Hiệu lộ trình bằng một số nửa nguyên lần nửa bước sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cùng biên độ, hiệu lộ trình bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...