Để hai sóng kết hợp giao thoa triệt tiêu nhau thì chúng phải có:

A.

Cùng biên độ, hiệu lộ trình bằng số nguyên lần nửa bước sóng.

B.

Cùng biên độ, hiệu lộ trình bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

C.

Hiệu lộ trình bằng một số nguyên lần bước sóng.

D.

Hiệu lộ trình bằng một số nửa nguyên lần nửa bước sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cùng biên độ, hiệu lộ trình bằng một số lẻ lần nửa bước sóng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...