Để hai sóng giao thoa được với nhau thì chúng phải có:

A.

Cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha.

B.

Cùng tần số, cùng biên độ, hiệu số pha không đổi theo thời gian.

C.

Cùng tần số và cùng pha.

D.

Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...