Để giặt áo bằng len lông cừu cần dùng loại xà phòng có tính chất nào sau đây?

A.

Xà phòng có tính bazơ.

B.

Xà phòng có tính axit.

C.

Xà phòng trung tính.

D.

Loại nào cũng được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xà phòng trung tính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...