Để giải thích sự tiến hóa của sinh giới, quan niệm hiện đại đã sử dụng các nhân tố nào sau đây?

A.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng.

B.

Ngoại cảnh, tập quán hoạt động của động vật, sự di truyền các biến dị tập nhiễm.

C.

Quá trình đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách ly.

D.

Quá trình đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quá trình đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách ly.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...