Để giải quyết việc làm cho nhân dân. Nhà nước có những chính sách gì ?

A. Tạo ra nhiều việc làm mới.
B. Ổn định cuộc sống.
C. Xóa đói, giảm nghèo.
D.Tăng thu nhập.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...