Để ép ta nhân nhượng, ký một Hiệp định do Mĩ đặt ra Nich Xơn đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972

A.

Hà Nội, Nam Định 

B.

Hà Nội, Hải Phòng

C.

Hà Nội, Thanh Hóa

D.

Nghệ An, Hà Tĩnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hà Nội, Hải Phòng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...