Để duy trì dao động của một dao động tắt dần để nó kéo dài mãi mãi, người ta:

A.

Tác dụng vào vật dao động một lực biến thiên điều hòa.

B.

Làm giảm độ nhớt của môi trường dao động.

C.

Cung cấp năng lượng cho vật để bù đắp phần năng lượng đã mất do ma sát. 

D.

Làm tăng độ nhớt của môi trường dao động.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 5

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...