Để đưa một vật khối lượng 1 (kg) lên cao với gia tốc chuyển động có giá trị bằng 3 (m/s2), thì cần phải tác dụng lên vật đó một lực bằng

A.

≈ 13 (N).

B.

≈ 10 (N).

C.

≈ 7 (N).

D.

≈ 3 (N).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...