Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t1 = 2h máy đếm được n xung, đến thời điểm t2 = 6h, máy đếm được 2,3 xung. Xác định chu kì bán rã của chất phóng xạ này:

A.

4,70h.

B.

4,71h.

C.

4,72h.

D.

4,73h.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,71h.

Ta có:

Đặt x =

x2 + x - 1,3 = 0 x = 0,745 = - λt1 = - t1 = ln0,745

T = - .2 = 4,71h.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...